Skip to main content
Keuzevrijheid in je werk maakt het leuk. Zo haal je er voldoening en betekenis uit, met als gevolg een gelukkig leven. Een mooi idee om eens te gaan verkennen en te kijken naar de rol die the gig economy daarin speelt.

Iedereen ‘eigen baas’

Met de term the gig economy wordt een flexibele manier van werken aangeduid. Het gaat in dit geval om tijdelijk werk, kortlopende projecten en opdrachten ofwel ‘gigs’. Dit heeft voordelen voor opdrachtnemers, zoals zzp’ers, freelancers en parttimers, maar ook voor opdrachtgevers.

De belangrijkste voordelen zijn:
Voor de opdrachtnemer

  • Meer keuzevrijheid om opdrachten (wel of niet) aan te nemen en zodoende meer zelfstandigheid en autonomie.
  • Meer flexibiliteit om werkprocessen naar eigen inzicht en wensen te structureren en diverse opdrachten op elkaar af te stemmen.
  • De mogelijkheid om hybride te werken, vanwege online werkzaamheden die prima op afstand uitgevoerd kunnen worden.
  • Het hebben van meerdere inkomstenbronnen. Dit biedt de mogelijkheid om meer geld te verdienen en je bent minder afhankelijk van één inkomen.
Voor de opdrachtgever

  • Meer keuzevrijheid om opdrachten uit te zetten volgens een on-demand principe.
  • Meer flexibiliteit om kortlopende projecten te organiseren, mede doordat opdrachtgevers gemakkelijk externe kennis kunnen inschakelen.
  • Opdrachtgevers kunnen eenvoudig talent aantrekken, want the gig economy geeft toegang tot een diverse pool van talenten.
  • Door te werken met een aanvullende flexibele schil verlagen opdrachtgevers de werkdruk voor vaste werknemers (Young, 2023).

The perfect match

De technologische vooruitgang is van grote invloed op flexibel werken en the gig economy wordt erdoor gedragen. Technologie maakt namelijk de online platformen mogelijk, waarop vraag en aanbod voor (tijdelijk) werk samenkomen. Verbeterde algoritmes zorgen ervoor dat er op deze platformen een goede matchmaking plaatsvindt tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever (Sociaal Cultureel Planbureau, 2021). Hierdoor wordt de kans op leuk en zinvol werk alleen maar groter.

Werk en privé optimaal afstemmen

Daarnaast biedt het flexibel inrichten van werkzaamheden de vrijheid om werk en privé beter op elkaar af te stemmen (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2022). Dit is zonder enige twijfel essentieel voor het creëren van een gelukkig leven.

Dus, meer keuzevrijheid in je werk, biedt meer mogelijkheden om te kiezen voor wat je leuk en zinvol vindt. De flexibiliteit om werk naar eigen inzicht in te richten, zorgt ervoor dat je werk en privé goed op elkaar kunt afstemmen. Dit geeft een extra impuls aan de mate waarin je voldoening en betekenis uit je werkt kunt halen, wat in onze optiek echt bijdraagt aan een gelukkig(er) leven.

Is the gig economy de manier van werken die bij jou en je onderneming past?
Zou je eens willen sparren over hoe een virtueel kantoor deze manier van werken nóg aantrekkelijker maakt?
Neem dan contact met ons op!

Onderstaande bronnen hebben we geraadpleegd:

Sociaal Cultureel Planbureau. (2021). Platformisering en de kwaliteit van werk. https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2021/01/15/platformisering-en-de-kwaliteit-van-werk/Platformisering+en+de+kwaliteit+van+werk_def.pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2022). Eindverslag kennisprogramma veranderende arbeidsmarkt. In www.tweedekamer.nl. Geraadpleegd op 31 mei 2023, van https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/eindverslag_kennisprogramma_veranderende_arbeidsmarkt_18_januari_2022_compleet.pdf

Young, H. (2023). Compliance problemen in de gig economy. ZiPconomy. https://www.zipconomy.nl/2023/01/compliance-problemen-in-de-gig-economy/