Skip to main content

Een zakelijk inschrijfadres is misschien niet het eerste waar je aan denkt wanneer het je ambitie is om meer bedrijfsgroei te realiseren. Toch is het een wezenlijk onderdeel. Een zakelijk inschrijfadres vormt namelijk de basis voor drie slimme strategieën die meer bedrijfsgroei tot gevolg hebben.
Hoe je deze strategieën inzet voor jouw onderneming?
Daar vertellen we je in dit artikel meer over.

De toegevoegde waarde van een zakelijk inschrijfadres

Een zakelijk inschrijfadres gebruik je om je bedrijf te vestigen.
Vervolgens wordt het een stuk eenvoudiger om voor aanvullende postadressen te kiezen op relevante locaties.
Hieronder volgen drie strategieën voor het realiseren van meer bedrijfsgroei. Hieruit blijkt hoe een zakelijk inschrijfadres in combinatie met postadres(sen) van toegevoegde waarde is.

1: Nauwkeurig marktonderzoek en klantsegmentatie met een zakelijk inschrijfadres

In het verlengde van een zakelijk inschrijfadres open je postadressen in relevante steden of regio’s ten behoeve van gericht marktonderzoek en klantsegmentatie. Een lokaal adres helpt je namelijk om:

  • Lokale marktomstandigheden beter te begrijpen.
  • Sneller te schakelen met de eindgebruiker.
  • Zodoende producten en diensten iteratief aan te passen.
  • Aanbod te verfijnen om aan de specifieke behoeften van de eindgebruiker te voldoen.

De toegevoegde waarde van een zakelijk inschrijfadres, met aanvullend postadres, is dat je tegen lage kosten een ‘uitbreidingspost’ tot je beschikking hebt. De lokale aanwezigheid draagt bij aan meer (ver)binding met lokale (potentiële) klanten.

2: Duurzaam inzetten op innovatief samenwerken

Door postadressen te hebben op meerdere strategische locaties, kun je makkelijker samenwerken met partners en andere relevante stakeholders. Denk aan het opzetten van tijdelijke werk- en vergaderruimtes in de buurt van je zakelijke relaties. Belangrijk is dan wel dat je dit zelf faciliteert. Zorg voor een duidelijke agenda en een passend netwerk aan locaties.

De toegevoegde waarde van het zakelijk adres is de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten nieuwe markten te verkennen en zakelijke partnerschappen te smeden.

3: Inspelen op toekomstige groeimogelijkheden

Het hebben van meerdere postadressen kan je voorbereiden op toekomstige groeimogelijkheden. Wanneer je bedrijf groeit en je als ondernemer nieuwe markten betreedt, hoef je niet direct vestigingen met vaste kantoren te openen om je toch op gunstige locaties te kunnen vestigen.

De toegevoegde waarde van je zakelijk inschrijfadres is dus dat je eenvoudig nieuwe postadressen kunt toevoegen om je groei te ondersteunen. Je pakket is altijd flexibel aan te passen. Afbouwen wanneer een locatie niet meer relevant is kan natuurlijk ook.

Dus, of je de focus nu legt op je aanbod verfijnen, inzetten op innovatief samenwerken of inspelen op toekomstige groeimogelijkheden: een zakelijk inschrijfadres is de basis.
Eigenlijk moeten we er nog bij zeggen dat de ene strategie de ander niet uitvlakt.
Ons advies is om de hierboven beschreven strategieën gefaseerd, en in de aangegeven volgorde, uit te rollen.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.
We love to facilitate your success.