Skip to main content

Het vinden van de juiste financiering is essentieel voor het starten of laten groeien van je bedrijf. Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden. Welke optie voor jouw onderneming het beste is, is afhankelijk van veel factoren. Om je een beter beeld te geven van de mogelijkheden, de voor- en nadelen en van de zaken waar je rekening mee moet houden zetten we de verschillende opties hieronder voor je op een rijtje.

 • Eigen vermogen
 • Vreemd vermogen
 • Crowdfunding
 • Informal investors
 • Venture capital
 • Subsidies en regelingen
1. Eigen vermogen

Met eigen vermogen financier je je bedrijf met je eigen geld. Het voordeel is dat je geen rente betaalt en dat je geen schulden hebt die je af moet lossen. Het risico daarbij is dat je je eigen vermogen op het spel zet.

2. Vreemd Vermogen

Bij vreemd vermogen leen je geld van externe financiers. Dit kunnen banken of kredietverstrekkers zijn, maar het is ook mogelijk om geld te lenen bij vrienden of familie.

Banken of kredietverstrekkers

Dit geld moet je terugbetalen met rente. Deze optie is geschikt voor zowel korte als lange termijn financieringsbehoeften. Er zijn verschillende voor- en nadelen en zaken waar je rekening mee moet houden voordat je een zakelijk lening afsluit bij een bank of andere kredietverstrekker.

Voordelen:
 • Toegang tot grotere bedragen: Banken kunnen vaak aanzienlijke bedragen verstrekken voor zakelijke leningen, wat nuttig kan zijn voor grote investeringen, zoals uitbreidingen of de aanschaf van kapitaalgoederen.
 • Langere looptijden en lagere rente: Bankleningen hebben vaak langere looptijden in vergelijking met andere financieringsvormen zoals kortlopende leningen, waardoor je meer tijd hebt om de lening af te lossen. Bovendien kunnen de rentetarieven gunstiger zijn in vergelijking met alternatieve financieringsbronnen.
 • Professionele dienstverlening en advies: Banken bieden vaak niet alleen financiering, maar ook advies en ondersteuning op het gebied van financiële planning, cashflow management en andere zakelijke aspecten. Dit kan waardevol zijn voor bedrijven die behoefte hebben aan expertise bij hun financiële strategieën.
Nadelen:
 • Strenge goedkeuringscriteria: Banken hanteren vaak strikte criteria voor leninggoedkeuring, inclusief een grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van het bedrijf, de jaarrekeningen en de zekerheden die kunnen worden geboden. Dit kan het moeilijk maken voor start-ups of bedrijven met beperkte kredietgeschiedenis om financiering te verkrijgen.
 • Langzaam goedkeuringsproces: Het proces van het aanvragen en goedkeuren van een banklening kan tijdrovend zijn, met mogelijk meerdere stappen zoals beoordelingen door kredietcomités en juridische controle. Dit kan leiden tot vertragingen bij het verkrijgen van dringend benodigde financiering.
 • Zekerheidseisen: Banken vereisen vaak zekerheden voor zakelijke leningen, zoals onroerend goed, voorraad of andere activa van het bedrijf. Dit kan risicovol zijn omdat je activa kunt verliezen als je niet aan de aflossingsverplichtingen kunt voldoen.
Waar moet je rekening mee houden?
 • Financiële planning: Zorg ervoor dat je een gedetailleerd financieel plan hebt dat aantoont hoe je de lening zult gebruiken en terugbetalen. Banken willen zien dat je een solide strategie hebt voor het gebruik van de financiering.
 • Zakelijke kredietgeschiedenis: Houd je zakelijke kredietgeschiedenis goed in de gaten en werk eraan om een goede kredietwaardigheid op te bouwen voordat je een lening aanvraagt. Dit kan helpen bij het verbeteren van je kansen op goedkeuring en het verkrijgen van betere voorwaarden.
Lenen bij vrienden of familie: De onderhandse lening

Als je overweegt om geld te lenen van familie of vrienden, kan een onderhandse lening een aantrekkelijke optie lijken. Het is informeel, vaak goedkoper dan lenen bij een bank, en je kunt soepelere voorwaarden afspreken. Maar voordat je deze route neemt, zijn er belangrijke overwegingen waar je rekening mee moet houden.

Afspraken Maken

Het begint allemaal met goede afspraken. Zorg ervoor dat je alle details vastlegt in een schriftelijk contract. Hierin moeten in ieder geval de volgende punten duidelijk zijn:

 • Identiteit van de lener en uitlener
 • Het geleende bedrag
 • Overeengekomen rente of vergoeding
 • Aflossingsplan (bijvoorbeeld maandelijks of in één keer)
 • Betalingswijze, zoals bankoverschrijving
 • Looptijd van de lening
 • Voorwaarden voor het geval de terugbetaling niet lukt
 • Mogelijkheid tot vervroegd aflossen
 • Beperkingen of toestemming voor andere leningen tijdens de looptijd
Belastingimplicaties

Een belangrijk punt om op te letten zijn de belastingregels. Een renteloze lening kan door de Belastingdienst gezien worden als een schenking. Als het bedrag boven de schenkingsvrijstelling uitkomt, kan dit leiden tot belastingverplichtingen. Het is verstandig om altijd een marktconforme rente te hanteren om fiscale complicaties te voorkomen.

Overwegingen vooraf

Voordat je een lening overweegt bij familie of vrienden, denk goed na over de mogelijke impact op jullie persoonlijke relatie. Problemen met de terugbetaling kunnen spanningen veroorzaken. Overweeg of jullie relatie sterk genoeg is om deze financiële afspraak aan te kunnen. Door deze stappen te volgen en alle afspraken zorgvuldig vast te leggen, kun je de risico’s verminderen en duidelijkheid scheppen voor beide partijen. Het lenen van geld van bekenden kan een praktische oplossing zijn, maar alleen als het goed doordacht en goed gedocumenteerd wordt.

3. Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsmethode waarbij een groot aantal mensen (de “crowd”) kleine bedragen investeren, meestal via online platforms, om een specifiek project, product of bedrijf te ondersteunen. Het principe achter crowdfunding is dat veel individuen, elk bijdragend met een relatief klein bedrag, samen genoeg kapitaal bijeenbrengen om een bepaald doel te bereiken.

Er zijn verschillende vormen van crowdfunding:
 1. Donatie crowdfunding: Mensen doneren geld zonder verwachtingen van financiële terugbetaling of beloningen. Dit wordt vaak gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden, humanitaire hulp of sociale projecten.
 2. Reward crowdfunding: Investeerders ontvangen beloningen in ruil voor hun bijdrage. Dit kunnen producten zijn, diensten, of andere voordelen die gerelateerd zijn aan het project of bedrijf dat wordt gefinancierd.
 3. Lenings crowdfunding (peer-to-peer lending): Investeerders verstrekken leningen aan individuen of bedrijven via crowdfundingplatforms. Deze leningen moeten worden terugbetaald met rente.
 4. Equity crowdfunding: Investeerders ontvangen aandelen of een ander eigendomsbelang in ruil voor hun investering. Dit wordt vooral gebruikt door start-ups en groeiende bedrijven die kapitaal nodig hebben en bereid zijn om een deel van hun eigendom op te geven.

Crowdfundingplatforms fungeren als tussenpersonen die het project of bedrijf presenteren aan potentiële investeerders en de financiële transacties beheren. Deze platforms hebben vaak een breed bereik en kunnen een effectieve manier zijn om kapitaal aan te trekken zonder traditionele financieringskanalen zoals banken of investeerders te gebruiken.

4. Informal Investors

Informal investors, ook bekend als informele investeerders of business angels, zijn individuen die persoonlijk kapitaal investeren in beginnende of groeiende bedrijven. Deze investeerders zijn vaak voormalige ondernemers, executives of professionals met diepgaande expertise in specifieke sectoren.Naast financiële middelen brengen informal investors waardevolle ervaringen, uitgebreide netwerken en mentorship naar de bedrijven waarin ze investeren. Deze aspecten zijn van onschatbare waarde voor start-ups, omdat ze niet alleen financiële ondersteuning bieden, maar ook strategische begeleiding.

Verschil met traditionele investeringen

Wat informal investors onderscheidt van traditionele investeringsinstellingen zoals venture capitalists of banken is hun flexibiliteit en snelheid bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dit maakt hen bijzonder aantrekkelijk voor ondernemers die behoefte hebben aan snelle toegang tot kapitaal zonder langdurige goedkeuringsprocessen.

5. Venture Capital

Venture capital (VC) is een vorm van private equity-financiering die wordt verstrekt aan beginnende, groeiende of innovatieve bedrijven die potentieel hoog rendement bieden, maar ook een hoog risico met zich meebrengen. Deze financiering wordt meestal verstrekt in de vroege stadia van een bedrijf, wanneer kapitaal nodig is voor groei, productontwikkeling, marktuitbreiding of andere strategische doelen. Het doel van venture capitalists is om een hoog rendement op hun investeringen te behalen, wat vaak hoger is dan bij traditionele investeringen. In ruil voor hun investeringen verwerven ze doorgaans een aanzienlijk eigendomsbelang in het bedrijf. Naast financiële steun bieden venture capitalists vaak ook strategische begeleiding en toegang tot uitgebreide netwerken om de groei van het bedrijf te versnellen.

Voor venture capitalists is een exitstrategie van cruciaal belang. Dit kan een beursgang (IPO) of een overname door een ander bedrijf zijn, waarmee ze hun investeringen kunnen liquideren en winst kunnen maken. Venture capital speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van innovatie en economische groei door kapitaal beschikbaar te stellen voor bedrijven die anders moeite zouden hebben om financiering te verkrijgen via traditionele kanalen.

6. Subsidies en Regelingen

Er zijn verschillende subsidies en regelingen beschikbaar die financiële ondersteuning bieden voor specifieke projecten of sectoren. Deze hoeven vaak niet te worden terugbetaald, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Ontdek welke subsidies er zijn op de we website van het KvK-Ondernemersplein.

In het proces van het vinden van de juiste financiering voor je bedrijf, is het essentieel om de verschillende opties zorgvuldig te overwegen. Eigen vermogen, vreemd vermogen, crowdfunding, informal investors, venture capital en subsidies bieden elk hun eigen voor- en nadelen, afhankelijk van je specifieke behoeften en situatie. Door goed te plannen, afspraken duidelijk vast te leggen en de juiste informatie te raadplegen, kun je de beste keuze maken voor de financiële gezondheid en groei van je onderneming. Raadpleeg verschillende bronnen en adviseurs voor gedetailleerde informatie en advies om je op weg te helpen naar een succesvolle financieringsstrategie.