Skip to main content

Algemene voorwaarden zijn essentieel voor elke ondernemer. Ze bieden duidelijkheid aan zowel jou als je klanten over de rechten en plichten die gelden bij een overeenkomst. In dit artikel lees je wat er in de algemene voorwaarden moet staan, waar je rekening mee moet houden en wat de wettelijke richtlijnen zijn.

Wat Moet Er in de Algemene Voorwaarden Staan?

De inhoud van je algemene voorwaarden hangt af van de aard van je onderneming, maar er zijn enkele standaard onderwerpen die vrijwel altijd aan bod komen:

 1. Definities
  Hierin leg je uit wat bepaalde termen in je voorwaarden betekenen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden.
 1. Toepasselijkheid
  Geef aan dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van jouw bedrijf.
 1. Offertes en Aanbiedingen
  Beschrijf hoe lang offertes geldig zijn en onder welke voorwaarden een aanbieding kan worden aanvaard.
 1. Levering en Leveringstermijnen
  Leg uit hoe en wanneer producten of diensten worden geleverd. Geef ook aan wat er gebeurt als levering vertraagd is.
 1. Prijzen en Betalingsvoorwaarden
  Vermeld de prijzen van je producten of diensten en hoe de betaling plaatsvindt. Geef ook aan wat de betalingsvoorwaarden zijn, bijvoorbeeld een betalingstermijn van 30 dagen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  Stel dat de geleverde goederen jouw eigendom blijven totdat de volledige betaling is ontvangen.
 1. Garanties en Klachten
  Beschrijf welke garanties je biedt en hoe klanten klachten kunnen indienen.
 1. Aansprakelijkheid
  Beperk je aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit je producten of diensten. Dit is belangrijk om jezelf te beschermen tegen hoge claims.
 1. Overmacht
  Definieer wat er gebeurt in situaties van overmacht, zoals natuurrampen of pandemieën, die de uitvoering van een overeenkomst onmogelijk maken.
 1. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
  Geef aan welk recht van toepassing is op de overeenkomst en hoe geschillen worden opgelost, bijvoorbeeld via arbitrage of de rechtbank.
Waar Moet Je Rekening Mee Houden?

Bij het opstellen van algemene voorwaarden zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Duidelijkheid en Transparantie
  Zorg ervoor dat je voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn voor je klanten. Vermijd juridische jargon zoveel mogelijk.
 • Redelijkheid en Billijkheid
  Je voorwaarden moeten redelijk en billijk zijn. Oneerlijke voorwaarden kunnen door een rechter worden vernietigd.
 • Afstemming op je Bedrijf
  Pas je voorwaarden aan op de specifieke behoeften en kenmerken van je bedrijf. Standaardvoorwaarden zijn vaak een goed begin, maar personalisatie is essentieel.
 • Communicatie met Klanten
  Zorg ervoor dat je klanten op de hoogte zijn van je algemene voorwaarden voordat zij een overeenkomst aangaan. Dit kan door ze mee te sturen met offertes of duidelijk te vermelden op je website.
Wettelijke Richtlijnen

Bij het opstellen van algemene voorwaarden moet je rekening houden met de wettelijke richtlijnen. In Nederland zijn er specifieke regels waar je aan moet voldoen:

 • Wet Koop op Afstand
  Voor online verkopen gelden aanvullende regels, zoals het recht van de consument om binnen 14 dagen de aankoop te annuleren zonder opgave van reden.
 • Wet Oneerlijke Handelspraktijken
  Je mag geen misleidende of agressieve handelspraktijken hanteren. De voorwaarden moeten eerlijk en transparant zijn.
 • Zwarte en Grijze Lijst
  De wet kent een zwarte lijst van verboden bedingen en een grijze lijst van bedingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn. Zorg ervoor dat je voorwaarden hier niet onder vallen.
Conclusie

Het opstellen van algemene voorwaarden is een cruciale stap voor elke ondernemer. Ze bieden niet alleen bescherming, maar zorgen ook voor duidelijkheid en zekerheid voor jou en je klanten. Neem de tijd om je voorwaarden zorgvuldig op te stellen en te controleren of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Bij twijfel is het raadzaam juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je goed beschermd bent.