Skip to main content

Privacyverklaring voor derden omtrent het verstrekken van gegevens.

Wij krijgen wel eens vragen van derden over het verstrekken van gegevens van onze (potentiële) klanten. In deze verklaring maken wij duidelijk hoe wij met dergelijke vragen omgaan.

Flexado handelt in overeenstemming met de Nederlandse wet en met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Op basis van deze wetgeving mogen wij (persoons)gegevens niet zomaar aan derden verstrekken. Als je als derde (persoons)gegevens bij ons opvraagt van (potentiële) klanten, zoals namen, adresgegevens maar ook bepaalde financiële informatie, dan zullen wij die gegevens in principe niet aan je verstrekken.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel mogelijk. De eerste uitzondering is als onze klant ons toestemming verleent gevraagde gegevens te delen. De tweede uitzondering is als sprake is van een verenigbare verstrekking. Hierbij verwijzen wij bijvoorbeeld naar:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/privacy-en-persoonsgegevens/verstrekken-van-persoonsgegevens

Als je van mening bent dat een van beide bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn, kun je een schriftelijk verzoek bij ons indienen om gegevens te verstrekken. De aanvraag moet onderbouwd zijn met bewijsstukken. We zullen je verzoek beoordelen en zullen daarbij zo goed als mogelijk rekening houden met ieders belangen, passend binnen bovengenoemde wetgeving.