Skip to main content

De kracht van een virtueel kantoor

Met succes komt verantwoordelijkheid. Daarom vinden wij het belangrijk om – als marktleider in virtuele kantoren – duurzaam te opereren. Door flexibel en virtueel werken te faciliteren dringen we de bezetting van fysieke kantoorruimtes terug. Dit heeft invloed op twee belangrijke pijlers: energieverbruik en CO-uitstoot.

Wat is een virtueel kantoor?

Een virtueel kantoor is een overkoepelende term voor een aantal diensten dat samen kunnen dienen ter vervanging van een fysiek kantoor. Hieronder vallen onder andere een zakelijk post-, bezoekers- en registratie adres, een telefoonnummer, telefoonbeantwoording en afhandeling van de post. Daarnaast is het ook mogelijk om losse werkplekken en vergaderruimtes te huren.

Meer informatie

Twee
belangrijke pijlers

We zijn altijd op de hoogte van recente onderzoeken over duurzaamheid & innovatie. In de afgelopen 13 jaar hebben we er alles aan gedaan om onze dienstverlening te verduurzamen. De behoefte van bedrijven aan flexibele kantooroplossingen draagt bij aan het terugdringen van de bezetting van fysieke kantoorruimtes. Dit heeft invloed op twee belangrijke pijlers:

1. Energieverbruik

Vermindering in het gebruik van gas, water en licht.

2. CO2-uitstoot

Terugdringen van woon-werkverkeer.

Energieverbruik
Door alleen gebruik te maken van fysieke ruimtes wanneer je ze daadwerkelijk nodig hebt, voorkom je onnodig verbruik van verwarming, airconditioning, verlichting, elektronische apparatuur enz. Met een virtueel kantoor maak je enkel gebruik van deze voorzieningen wanneer je ze nodig hebt. Dit bespaart aanzienlijk op het totale verbruik van gas, water en licht.

CO2-uitstoot
Het woon-werkverkeer wordt sterk teruggedrongen wanneer je enkel naar je zakelijke adres gaat als het strikt noodzakelijk is. Niet alleen draag je hierdoor direct bij aan het tegengaan van het broeikaseffect, ook lossen we zo stukje bij beetje het fileprobleem op.

Kijk & vergelijk

Virtueel kantoor
Traditioneel kantoor
Postverwerking
Fietskoeriers
Auto / bussen
Woon- werkverkeer
Indien echt nodig
Structureel
Werkruimtes
Flexibel te boeken
Een vast aantal m2

Hoe doen wij het?

We kiezen er bewust voor om samen te werken met partners voor wie duurzaamheid een belangrijke drijfveer is. Dit geldt voor alle facetten: van het samenstellen en beheren van een virtueel kantoor tot de verwerking van post.

Minder auto’s voor een schoner milieu

Duurzame postverwerking

Vanuit ons hoofdkantoor wordt de post duurzaam verwerkt. Dit doen we door samen te werken met fietskoeriers. De missie? Minder auto’s binnen de bebouwde kom voor een schoner milieu. Eén fietskoerier vervangt vaak meerdere bestelbussen. Door zendingen op een duurzame manier te vervoeren voorkomt Groenbezorgen ruim 50.000 autostops per jaar.